Auteursarchief: Pieter

De bal ligt nu bij de Tigers Roermond

De bal ligt nu bij de Tigers Roermond nadat de gemeenteraad woensdagavond voorstelde de Tigers in een sporthal buiten de gemeente Roermond te laten trainen. De meerkosten die dit met zich meebrengt plus de reiskosten zullen door de gemeente Roermond betaald worden. Villa Politica praat hierover met Dre Peters van… Lees verder »

Stadslab Roermond is bezorgt over renovatie stationstunnel.

Stadslab Roermond schreef een brief aan projectwethouder stationsomgeving Rens Evers waarin ze hun zorgen uiten over de matige kwaliteit van de uitvoering en het gebrek aan regie door de gemeente bij de renovatie van de stationstunnel. Villa Politica praat hierover met de wethouder.

Raad Roermond keurt begroting 2020 goed.

De begroting 2020 werd met ruime meerderheid goed gekeurd. In de aanloop naar de behandeling van de begroting vonden de algemene beschouwingen plaats. Villa Politica sprak hierover met enkele fractievoorzitters.

Raad geeft groen licht voor The Passion.

In de raadsvergadering van 7 november stond The Passion op de agenda. Hoewel iedereen het erover eens is dat dit evenement goed is voor Roermond roept het wel de vraag op wat gaat het de stad kosten. Villa Politica hierover in gesprek met verantwoordelijk wethouder Angely Waajen.